MENNICA RESIDENCE, ul. Waliców Warszawa


Monitoring, obsługa geodezyjna

Rozpoczęliśmy kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji na zlecenie Generalnego Wykonawcy Mostostal Warszawa S.A.

W ramach kontraktu wykonujemy monitoring przemieszczeń sąsiedniej zabudowy, w tym zabytkowego muru getta na ulicy Waliców.

Do monitoringu konstrukcji budynku browaru Junga wykorzystujemy system pochyłomierzy automatycznych wykorzystujących platformę udostępniającą wyniki pomiarów On-Line.