GEOalpin sp. z o.o.

biuro: info@geoalpin.pl

księgowość (w tym faktury): ksiegowosc@geoalpin.pl

rekrutacja: praca@geoalpin.pl

tel. biuro +48 22 299 07 08

Adres siedziby i biura:
ul. Kolektorska 12/1
01-692 Warszawa

NIP: 5272708810
REGON: 147080255
KRS: 0000764812


Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy KRS;
Kapitał zakładowy: 352 000,00 opłacony w całości