Kontakt


GEOalpin sp. z o.o.

Siedziba i biuro:
ul. Kolektorska 12 lok. 1
01-692 Warszawa
tel.  +48 22 299 07 08

Biuro B+R:
ul. Rzgowska 24 lok.11
93-172 Łódź
tel.  +48 42 307 04 05

NIP: 5272708810
REGON: 147080255
KRS: 0000764812


Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy KRS;
Kapitał zakładowy: 352 000,00 opłacony w całości