GEOalpin sp. z o.o. wraz z Wydziałem Geodezji i Kartografii  Politechniki Warszawskiej realizują projekt „Inteligentny system monitoringu obiektów zagrożonych bazujący na automatycznych pomiarach bezinwazyjnych – IMSGeo” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka).

Celem projektu jest opracowanie technologii umożliwiającej wykonywanie szybkich
i automatycznych pomiarów, bez udziału geodety wraz z inteligentną interpretacją wyników. Opracowany system będzie stale monitorować stan obiektu i wpływ wykonywanych w obrębie obiektu prac konstrukcyjnych na zabudowę go otaczającą. Wykryte sytuacje alarmowe np. przekroczenia dopuszczalnych zakresów przemieszczeń będą natychmiast raportowane, co zmaksymalizuje efektywność realizacji inwestycji.

Efekty projektu w zakresie rozwiązań technicznych będą stanowiły innowację w skali kraju,
a w zakresie zastosowanych rozwiązań obliczeniowych – w skali światowej. Przy realizacji projektu planowane jest:

  • zbudowanie uniwersalnego, komplementarnego rozwiązania w oparciu o prace działu R&D Geoalpin oraz zespołu Politechniki Warszawskiej,
  • optymalizacja, udoskonalenie i sprawdzenie wykorzystywanych technik obliczeniowych,
  • rozszerzenie zakresu możliwych do wykonania pomiarów o technikę bezreflektorową, a co za tym idzie wdrożenie technologii skaningu powierzchni do wykorzystania podczas monitoringu,
  • stworzenie bezpiecznej, niezawodnej platformy obliczeniowo-prezentacyjnej WEB, znajdującej się na serwerach administrowanych przez Geoalpin, będącej zarówno narzędziem sterującym systemem, jak i przekazującym wyniki klientowi w sposób mobilny i intuicyjny,
  • zaproponowanie klientowi usługi będącej rozwiązaniem tańszym, dokładniejszym, bardziej wszechstronnym, szybszym, prostym i intuicyjnym.

Wartość projektu: 5 815 657,45 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 791 029,12 PLN

Okres realizacji w latach: 2021-2023