Marka GEOalpin pojawiła się na warszawskim rynku usług geodezyjnych w roku 2006. Początkowo jako jednoosobowa działalność gospodarcza, której twórcą był Leszek Saloni, wtedy pracownik firmy Gradus Spółka Jawna. GEOalpin świadczył usługi w Warszawie a potem w Gdańsku wychodząc poza ramy klasycznej geodezji i rozszerzając asortyment o pomiary specjalistyczne, wykonywane w nietypowych warunkach oraz pomiary geotechniczne. Były to przede wszystkim pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli, ale również pomiary na wysokościach (stąd „alpin” w nazwie) czy w kanałach podziemnych. Zdobywa doświadczenie w pomiarach profilometrycznych i inklinometrycznych.

W roku 2013 Lech Saloni i Jarosław Mordoń podpisują umowę spółki jawnej. GEOalpin Sp. j. skupia się przede wszystkim na rynku warszawskim i powiatów ościennych w zakresie geodezji klasycznej tj. pomiarów i opracowań do celów projektowych inwestycji liniowych i kubaturowych oraz pomiarów związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Zarówno mieszkaniowych jak i biurowych czy handlowo - usługowych. Niezależnie rozszerzana jest oferta dotycząca pomiarów przemieszczeń, tzw. monitoring geodezyjny i geotechniczny, m. in. ciągłe pomiary automatyczne z prezentacją wyników w czasie rzeczywistym – tachimetryczne oraz inklinometryczne (pochyłomierze), ale również wykonywane klasyczną metodą pomiarów niwelacji precyzyjnej. Wykonywane są zadania związane z pomiarami profilometrycznymi. Rozbudowa działu pomiarów inżynierskich pozwala na realizację zadań na obiektach inżynierskich i terenach kolejowych. Odrębną formą świadczonych usług są wszelkiego typu opracowania do celów prawnych, zarówno standardowe opracowania geodezyjne jak również opinie i ekspertyzy wykonywane na potrzeby rozwiązywania specyficznych problemów napotykanych w procesie przygotowania inwestycji.

Od stycznia 2019 Spółka zmienia formę prawną. W wyniku przekształcenia, w dniu 31.12.2018 w Krajowym Rejestrze Sądowym zostaje zarejestrowana GEOalpin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - GEOalpin sp. z o.o.

GEOalpin to ludzie, organizacja, wiedza i doświadczenie.

Leszek_Saloni

Leszek Saloni - członek zarządu

Studia: Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej 2001-2004

Uprawnienia zawodowe: nr 20430 w zakresie: I – pomiary sytuacyjno-wysokościowe, IV – geodezyjna obsługa inwestycji

Członek Zarządu Geoalpin sp. z o.o., założyciel Geoalpin w roku 2006 działającego pierwotnie jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

Kierownik Zarządający Projektem POIR – „Inteligentny system monitoringu obiektów zagrożonych – IMSGeo”.

W pracy zawodowej ukierunkowany w tematyce monitoringu przemieszczeń i odkształceń budynków i budowli oraz geodezyjnej obsłudze inwestycji z punktu widzenia Inwestora.

Bezpośrednio zaangażowany w realizację monitoringów, w zakresie zarówno geodezyjnym jak i geotechnicznym, takich obiektów jak: Południowa Obwodnica Gdańska, Kopalnia Siarki „Piaseczno” w Machowie, S19 – zachodnia Obwodnica Rzeszowa, Motel ONE – ul. Tamka w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (automatyczny monitoring obiektów Metra Warszawskiego), Centrum Marszałkowska w Warszawie, kolejowa linia obwodowa L20 w Warszawie, budowa siedziby Muzeum Getta Warszawskiego.

Jarek_Mordon

Jarek Mordoń - członek zarządu

Marta_Ksiecio

Marta Księcio

Piotr_Marchewka

Piotr Marchewka

Kierownik Działu Geodezyjnej Obsługi Inwestycji

Lukasz_Piasta

Łukasz Piasta

Magister Inżynier Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

W Geoalpin dopowiada za projekty związane z monitoringiem przemieszczeń i odkształceń.

Osobiście wdrażał i realizował monitoringi:

  • geotechniczne: na drodze ekspresowej S19 – zachodnia Obwodnica Rzeszowa, obwodnicy Nakła, drodze ekspresowej S17 – Obwodnica Ryk;
  • geodezyjne: Motel ONE – ul. Tamka w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie(monitoring automatyczny obiektów Metra Warszawskiego), Centrum Marszałkowska w Warszawie, kolejowa linia obwodowa L20 w Warszawie.

 

 

Zuzana_Biwan

Zuzanna Rakoska

Inżynier Geodezji i Kartografii oraz Gospodarki Przestrzennej (absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej)

W firmie Geoalpin zaangażowana między innymi w:

  • Obsługę inwestycji z punktu widzenia inwestora – pomoc deweloperom podczas całego procesu budowlanego.
  • Monitoring przemieszczeń i odkształceń budynków i budowli – wdrażanie i obsługa zautomatyzowanych monitoringów geodezyjnych
  • Geodezję „klasyczną” – pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz przetwarzanie tych pomiarów
Anna_Zuk

Anna Żuk

Księgowość

Anita_Narewska

Anita Narewska

Marcin_Krawiec

Marcin Krawiec

Tomasz_Matuszewski

Tomasz Matuszewski

Vita_Spivak

Vita Spivak

Milena_Jechna

Milena Jechna

Absolwentka Politechniki Warszawskiej kierunku Geodezja i Kartografia oraz Technikum Geodezyjnego im. prof. dr Stanisława Kluźniaka w Warszawie.

W firmie Geoalpin zaangażowana w pomiary weryfikacyjne dotyczące monitoringów geodezyjnych.

Brała udział w projektach takich jak:

  • Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
  • Budowa Central Point w Warszawie
  • Centrum Marszałkowska, ul. Marszałkowska, Warszawa
  • Linia Kolejowa L20 Warszawa Gdańska-Warszawa Zachodnia
Piotr_Kaminski

Piotr Kamiński

Piotr_Okulus

Piotr Okulus

Jakub_Strak

Jakub Strąk

Monika_Zacharzewska

Monika Zacharzewska

Mykola_Spivak

Mykola Spivak

Specjalista do spraw montażu elementów monitoringu geodezyjnego i geotechnicznego – prawdopodobnie jedyne takie stanowisko w firmie geodezyjnej w Polsce.

 

Karolina_Jędrzejewska

Karolina Jędrzejewska

Krzysztof_Puchawka

Krzysztof Puchawka

Cezary_Sekular

Cezary Sekular

Specjalista do spraw montażu elementów monitoringu geodezyjnego i geotechnicznego – prawdopodobnie jedyne takie stanowisko w firmie geodezyjnej w Polsce.

 

Stanislaw_Kotowski

Jan Kozłowski

Marek_Iwanczewski

Marek Iwanczewski

Rafal_Goral

Rafał Góral

Aleksandra_Wysocka

Aleksandra Wysocka

Marek_Iwanczewski

Piotr Kwiecień

Patrycja_Gawel

Patrycja Gaweł

Michal_Glarzewski

Michał Głarzewski

Jasmina_kosycarz

Jaśmina Kosycarz

Jan_Lesiak

Jan Lesiak

Artur_Saraczewski

Artur Saraczewski

Marek_Czyz

Marek Czyż

Dawid_Kluska

Dawid Kluska