MONITORING S-19 Świlcza – Kielanówka


Budowa drogi ekspresowej obwodnicy Rzeszowa – wrzesień 2015 – planowany do 2019

Zintegrowany monitoring geotechniczny zawierający montaż i pomiar (analizę danych):

- 14 profilometrów – liniowe badanie osiadania nasypów drogowych.

- ok. 80 reperów

- 33 inklinometrów – badanie odkształceń gruntu w wyniku budowy nasypów

- 14 piezometrów – badanie zwierciadła wody, zmian związanych z budową nasypów