Monitoring przemieszeń na terenie kopalni Machów


Monitoring przemieszeń na terenie kopalni Machów – marzec-maj 2014 (Tarnobrzeg)

Północny brzeg sztucznego zbiornika wodnego “Piaseczno” objęty został pracami związanymi ze stabilizacją podłoża metodą mikro wybuchów. Na danym terenie dochodziło do samoistnego obsunięcia się skarpy. Ze względu na duże zagrożenie dla pracujących w obszarze bezpośredniego zagrożenia ciężkich maszyn budowlanych prowadzono monitoring przemieszczeń w czasie rzeczywistym.

Wykorzystano Tachimetr elektroniczny zmotoryzowany tzn. zautomatyzowany umieszczony na stałym punkcie pomiarowym pod drugiej stronie jeziora. Na terenie prac i w jego sąsiedztwie zlokalizowano ok. 30 punktów pomiarowych (luster). Każdy z nich mierzony był co 5 minut. Analizę danych wykonywano na bieżąco.

Założono i prowadzono również obserwację 3 inklinometrów.

Monitoring obejmował:

  • stały monitoring skarpy zbiornika Piaseczno – za pomocą tachimetru zmotoryzowanego (około 30 punktów obserwowanych)
  • pomiary inkinometryczne – 3 inkilnometry
  • codzienny monitoring 16 reperów wgłębnych
  • wykonywanie porównawczego modelu 3D terenu