Muzeum Getta Warszawskiego, Warszawa


Muzeum Getta Warszawskiego powstaje na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie.

W październiku 2023 rozpoczęła się realizacja kontraktu.

GEOalpin realizuje:

  • Wykonanie projektu monitoringu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
  • Monitoring w czasie rzeczywistym zabudowy sąsiadującej #IMSGeo
  • Kompleksowy monitoring geodezyjny inwestycji w trakcie całego procesu inwestycyjnego
  • Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy

Monitoringiem objęte są zabytkowe budynki Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60 w Warszawie oraz historyczna zabudowa sąsiednia.