Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowych, zintegrowanych monitoringów geodezyjnych i geotechnicznych. Bazujemy zarówno na naszym doświadczeniu – w skład naszego zespołu wchodzącą specjaliści zajmujący się badaniem przemieszczeń i deformacji od ponad 30 lat, jak i na konsultowaniu naszych prac z pracownikami jednostek naukowych.

Realizowane przez nas monitoringi łączą pomiary automatyczne jak i manualne, dzięki czemu staramy się dostarczyć rozwiązania spełniające wymagania bezpieczeństwa, będąc przy tym rozwiązaniami ekonomicznymi.
Wykorzystujemy między innymi technologię pomiarów:

  • geodezyjnych: niwelacja precyzyjna, tachimetria,
  • inklinometrycznych: pomiary pionowe i poziome,
  • automatyczne pomiary wychyleń i zwierciadła wody (piezometry),
  • niwelacji hydrostatycznej (profilometry).

W 2 kwartale 2019 roku uruchomiliśmy 2 systemy monitoringu automatycznego w tunelach i na stacjach Metra Warszawskiego (Świętokrzyska I i II linia, Centrum).

Praca z zakresu monitoringu realizujemy na terenie całego kraju.

Przykłady realizacji: