Monitoring przemieszczeń i odkształceń | Monitoring geotechniczny

Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowych, zintegrowanych monitoringów geodezyjnych i geotechnicznych. W skład naszego zespołu wchodzącą specjaliści zajmujący się badaniem przemieszczeń i deformacji stale współpracujący z jednostkami naukowymi oraz specjalistami innych branż: geotechnikami, konstruktorami, hydrotechnikami.

Jesteśmy ukierunkowani na osiągnięciu celów monitoringu:

 • minimalizacji ryzyka
  • fizycznego (awarie i szkody budowlane),
  • formalno-finansowego (roszczenia)
 • weryfikacji założeń projektowych.

Realizowane przez nas monitoringi łączą pomiary automatyczne jak i manualne, dzięki czemu staramy się dostarczyć rozwiązania spełniające wymagania bezpieczeństwa, lecz będące przy tym zoptymalizowane - "uszyte na miarę".

Wspieramy Inwestorów i Wykonawców w zaplanowaniu i przeprowadzeniu monitoringu w trakcie całego cyklu życia obiektu.

Uczestniczymy w projektowaniu systemów monitoringu:

 • dla sieci modernizowanych:
  • Jaz w Michałowie (ujęcie wody dla Wrocławia)
  • Elektrownia Wodna Rożnów
  • Elektrownia Wodna Czchów
  • Elektrownia Wodna Dąbie,
  • Elektrownia Wodna

W pomiarach prowadzonych przez GEOalpin Sp. z o.o. wykorzystujemy między innymi:

 • #IMSGeo Monitoring System
 • geodezyjne pomiary manualne: niwelacja precyzyjna, tachimetria,
 • inklinometry: pomiary pionowe i poziome,
 • automatyczny pomiaru drgań,
 • automatyczny pomiar wychyleń i zwierciadła wody (piezometry),
 • niwelację hydrostatyczną (profilometry).