Pomiary powierzchni, samodzielność lokali | Wsparcie w procesie inwestycyjnym

Kolejną, ważną częścią oferty są pomiary powierzchni. Pomiary powierzchni użytkowej na potrzeby związane ze sprzedażą lokali wykonywane są zwykle zgodnie z normą PN-ISO 9836, lub jej modyfikacją. Pomiary i obliczenia powierzchni wynajmowanej (biurowej) w oparciu o zasady BOMA lub TEGOVA.

GEOalpin oferuje kompleksową obsługę związaną z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do sfinalizowania transakcji sprzedaży lokali. Poczynając od wykonania pomiarów, opracowania wyników i przedstawienia w odpowiedniej formie, poprzez uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali i założenie kartoteki lokali, po uzyskanie wypisów i zestawień potrzebnych do przygotowania Aktu Notarialnego, stanowimy ogniowo łączące między Inwestorem, Projektantem, Kancelarią Notarialną jak i urzędami.

Pomiary powierzchni wiążą się również z wykonaniem Inwentaryzacji Architektoniczno - Budowlanych budynków, których dokumentacja projektowa zaginęła, została zniszczona, nie spełnia współczesnych wymogów, albo jest niekompletna. W skład takiej dokumentacji wchodzą rzuty elewacji, a służy ona zwykle pracom związanym z przebudową, zmianą aranżacji czy stanowi podstawę odtworzenia zabytkowych budowli lub jej elementów.