IMSGEO

s


Automatyczny system monitoringu geodezyjnego
przemieszczeń obiektów zagrożonych

System innowacyjnych usług dla nowoczesnej inżynierii

 • Automatyzacja
  IMSGeo steruje urządzeniami pomiarowymi i wykonuje pomiary bez udziału geodety. Dane są gromadzone, weryfikowane i analizowane w czasie rzeczywistym. System automatycznie wykrywa rozbieżności i deformacje oraz generuje alerty kierowane automatycznie do kluczowych uczestników procesu budowlanego.
 • Łatwość obsługi
  Udostępnienie już przetworzonych wyniki odbywa się na platforma WEB. Użytkownicy mogą skorzystać z wizualizacji danych na mapie obiektu i elementów pomiarochy, ortofotomapy terenu wokół obiektu, w tabelarycznych zestawieniach wyznaczonych przemieszczeń oraz ich wykresów.
 • Szybkość
  Czas realizacji usług pomiarowych i przekazania wyników z 1 pomiaru kontrolnego wynosi zaledwie kilka minut od ich wykonania.

Automatyczny system monitoringu
geodezyjnego

 • Pełna automatyzacja procesu, dobór parametrów wyrównania ścisłego, analiza stałość sieci odniesienia, wyznaczenie przemieszczeń stanowisk pomiarowych, wyznaczenie przemieszczeń punktów kontrolowanych, określenie błędu wyznaczania przemieszczeń oraz oceny ich istotności.
 • Ścisłe wyrównanie sieci geodezyjnej, autorski algorytm obliczeniowy IMSGeo bazuje na wyrównaniu ścisłym metodą najmniejszych kwadratów, nie ogranicza się jedynie do obliczania i porównywania współrzędnych punktów kontrolowanych.

Unikalne algorytmy obliczeniowe

 • Możliwość montażu stacji pomiarowej również w strefie wpływu bezpośredniego wykopu.
 • Możliwa redukcja liczby zastosowanych stacji pomiarowych.
 • Jednolite sieci pomiarowe dla sieci realizowanych z wielu stacji pomiarowych.

Innowacyjne możliwości

 • Obsługa pomiarów bezreflektorowych. Funkcjonalność automatycznego monitoringu powierzchni oraz punktów „wirtualnych”.
 • Kompatybilny z tachimetrami wiodących producentów. Elastyczność zastosowania. Monitorowanie obiektów, takich jak mosty, tunele, budynki i zabytki.

Monitoring geodezyjny na najwyższym poziomie | Kompleksowa ocena | Porównania z prognozami

IMSGeo zmiejsza ryzyko:

 • podczas wykonywania głębokich wykopów,
 • w trakcie jet groundingu fundamentów zabudowy sąsiedniej,
 • podczas drążenia ścian szczelinowych,
 • w czasie inwazyjnych prac rozbiórkowych,
 • w momencie wiercenia i wbijania kolumn fundamentowych,
 • w okresie lewarowania konstrukcji budynku,
 • w trakcie realizacji inwestycji w zbliżeniu do obiektów infrastruktury: tuneli metra, linii kolejowych, obiektów energetycznych.

IMSGeo stworzyony został przez:

 • geodetów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie monitoringu przemieszczeń oraz realizacji przedsięwzięć budowlanych w obszarach ścisłej zabudowy śródmiejskie oraz w trudnych warunkach geotechnicznych,
 • ekspertów z Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych Politechniki Warszawskiej
 • a także zespół praktyków, specjalistów w zakresie konstrukcji oraz geotechniki, na co dzień mierzący się z wyzwaniami projektowymi i ich realizacji na placu budowy.

Współpraca z ekspertami naukowymi, inżynierami z wieloletnim doświadczeniem w branży geotechnicznej i konstrukcyjnej, jak również specjalistami w zakresie analizy matematycznej oraz zespołem IT, umożliwia dostosowywanie algorytmów specyfiki monitorowanych obiektów.

WDROŻENIA

PARTNERZY

FORMULARZ KONTAKTOWY

  (*) pola wymagane