GEOalpin to ludzie, organizacja, wiedza i doświadczenie

15 lat na rynku geodezyjnym
20 specjalistów - inżynierów i techników: geodetów, planistów przestrzennych, architektów krajobrazu, informatyków

Obecnie prowadzimy:
+20 obsług geodezyjnych,
+15 monitoringów geodezyjnych i geotechnicznych

W ostatnim roku wykonaliśmy:
+150 opracowań geodezyjnych i kartograficznych ,
+25 inwentaryzacji architektoniczno budowlanych

Aktualnosći

OBSŁUGA GEODEZYJNA – TRAMWAJ DO WILANOWA
Zobacz więcej
Ćwiczenia Terenowe – Politechnika Warszawska
Zobacz więcej
Monitoring Automatyczny – Szpital Okulistyczny w Warszawie
Zobacz więcej